Vedlikehold av eldre varmepumper

Gamle varmepumper kan kontrolleres og etterfylles hvis det er √łnskelig.

 

Eller vi kan demontere den gamle og montere ny bedre varmepumpe etter √łnske.